รถสาย ปอ80 หลัง18:30 หายไปไหนหมดคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย ปอ80 หลัง18:30 หายไปไหนหมดคะ รอนานมากรอจนขาแข็งไปหมดแล้วค่ะ เป็นมาสองวันแล้วนะคะ รถขาดสายหรือรถไม่พอคะ?