ไม่เปิดประตูรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 163 เวลา 6.30 ไม่เปิดประตูรับผู้โดยสาร ไม่มองผู้โดยสาร เปิดประตูบานเดียว คนขับไม่รู้เห็นไหม แต่ดระเป๋ารถเมย์เห็นวิ่งตามรถ ก็ไม่จอดและ ไปอย่างเร็ว ช่วงเช้าเป็นเวลาเร่งรีบของผู้การในการใช้รถไปทำงาน แต่คุณขับแบบตามใจคุณ