รถเมล์สาย 52 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
โบกมือเรียกแล้ว แต่ไม่จอดป้าย ไม่ต้องมาทำงานหรอกแบบนี้