ร้องเรียน สาย 39 ทั้งปรับอากาศ และ ไม่ปรับอากาศ ไม่จอดรับที่ป้าย หน้า รพ.บีแคร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
15/1/67 เวลาประมาณ 14.30 น. รถเมล์ สาย 39 ทั้งแบบ ปรับ และ ไม่ปรับอากาศ ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย หน้า รพ.บีแคร์