ชมเชยพนักงานสาย 522

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสารสาย 522 ประจำรถ1-45011ตอนเช้าวันที่ 15 มีอัธยาศัยดี กล่าวต้อนรับ แจ้งป้ายให้ผู้โดยสารทราบ และเตือนเรื่องสัมภาระตอนลงรถ และพนักงานขับรถดี จอดตรงป้าย