ร้องเรียนรถเมส์สาย 48 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา 21.17 โบกรถเมล์สาย 48 เบอร์ 16-8177 ไม่ยอมหยุด ที่ป้ายตรงข้ามตลาดพระโขนง