ระยะเวลาการรอรถเมย์สาย 510 นานเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตั้งแต่เปลี่ยนหมายเลขรถสาย 510 ไม่แน่ใจว่ากระทบมั้ย แต่รอรถนานขึ้นกว่าเดิมในช่วงเช้าวันทำงาน นานมาก เกือบ 20 นาที ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้เดินทางไปทำงานกันจำนวนมาก ควรเพิ่มรอบรถ หรือ เพิ่มจำนวนรถ ที่ขึ้นโทล์เวย์มากกว่านี้ ทุกวันนี้ มาขึ้นรถตู้แทน เพร่ะรถไม่มีให้ขึ้นเลย เหมือนนพยายามยิ่งปรับ ยิ่งให้บริการไม่ค่อยดีนัก มีการเปลี้ยนรถ เก่ากว่าเดิม คันสีส้ม ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นดีกว่าค่ะ แบบนี้ ยิ่งทำดูยิ่งแย่