นายท่าสาย 53 ปล่อยรถไม่เป็นเวลาและไม่อยู่ปล่อยจนถึงคันสุดท้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค.2566 เวลา 21.26 น.ข้าพเจ้ามาใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาย53ที่ท่าปล่อยรถเทเศร์ เพื่อนั่งรถไปลงที่ป้ายรถเมล์ปากคลองตลาด พบว่ารถเมล์คันที่จะขึ้นปกติจะออกในเวลา21.30น.ออกไปก่อนแล้วและดูที่ท่าปล่อยรถก็ไม่พบนายท่าอยู่(ท่าปล่อยถูกปิดล็อคหน้าต่างและประตูเรียบร้อย)​ พบแต่เพียงรถเมล์คันสุดท้ายซึ่งพนักงานขับรถแจ้งว่ารถออกในเวลา22.00น. ทำให้ข้าพเจ้าซึ่งมาตามเวลาปกติของการปล่อยรถสาย53จะออกทุกเวลา30นาที ทำให้ข้าพเจ้าต้องเสียเวลาอีก30นาทีกว่ารถคันสุดท้ายจะออกในเวลา22.00น. จากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านายท่าไม่อยู่ท่าปล่อยจนถึงคันสุดท้ายและปล่อยรถออกไม่เป็นเวลามาตรฐานตามปกติที่ถือปฏิบัติกันมา ทำให้ผู้โดยสารที่รอขึ้นตามเวลาที่เคยปล่อยรถออกทุกๆ30นาที/คันต้องเสียเวลารอรถคันถัดไปอีก30นาที จึงขอร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและสอบสวนนายท่าปล่อยรถสาย53ที่รับผิดชอบในช่วงวันเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและได้รับบริการที่ดีตามมาตรฐานเวลาของการปล่อยที่ถือปฏิบัติกันมาดีแล้วในอดีตที่ผ่านมา ไม่ใช่ปล่อยรถไม่เป็นเวลามาตรฐานทำให้ผู้โดยสารเสียเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นแทนที่จะได้กลับถึงบ้านตามปกติ