รถ210ไปบางหว้าทำไมถึงบอกว่าไม่มาคนไม่รับขับรถวนท่าปากเกร็ด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
210รถน้อยนานมาๆทีแต่พอมีบอกไม่ไปบีทีเอสบางหว้าคนขับพูดจาไม่ดีบอกไม่มีคนไม่รับผู้โดยสาร