การส่งผดส.หมอชิต2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หลังจาก509เปลี่ยนไปส่งตำแหน่งที่จอดรถบขส.ทำให้เดินไกลกว่าเดิมมากเลยค่ะไม่สะดวกเลยถ้ากระเป๋าหนักคือแย่เลย ขามาก้อเดินมาขึ้นขสมก.ไกลเพราะไม่ใช่ทุกคันที่จะไปเดินรถผ่านตรงที่จอดบขส.เช่น536