สาย 3 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถปรับอากาศสาย 3 สีส้ม หลายคันไม่จอดรับผู้โดยสาร เหมือนตั้งใจขับเลนนอก เพื่อจะได้มีข้ออ้างไม่จอดรับ ทั้งที่ควรขับเลนในใกล้ป้าย ในหนึ่งเดือนหลังจากนี้จะไม่ขึ้นรถแอร์สายนี้เลย และจะไม่สนับสนุนธุรกิจที่อยู่ในเส้นทางรถสายนี้ด้วย