ป้ายรถเมล์ประตูน้ำอินทรา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีสายตรวจพิเศษของ ขสมก. มาประจำอยู่บริเวณป้ายรถเมล์ประตูน้ำอินทราบ้างค่ะ โดยเฉพาะช่วงเย็นๆ เพราะจะมีรถร่วมฯ ทั้งหลายจอดแช่ป้ายนานมาก และรถจอดกันไม่ค่อยเป็นระเบียบ อยากให้ช่วยมาจัดระเบียบรถเมล์บริเวณนี้บ้างนะคะ