การปรับราคาขึ้นค่าโดยสารรถตู้สาย ต.71A ( อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - การเคหะธนบุรี )

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
การปรับราคาขึ้นค่าโดยสารรถตู้สาย ต.71A ( อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - การเคหะธนบุรี ) จาก 35 บาท เป็น 40 บาท อย่างไม่เป็นธรรม โดยอ้างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในข้ออ้างคือ การต้องจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับทาง ขสมก. แต่คนรับภาระคือประชาชนผู้ใช้บริการในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เรื่องนี้ ได้ส่งให้ทาง ส.ส.หรือ กมธ.พรรคก้าวไกล ได้ทราบด้วยเช่นกัน