สี่เสาเทเวศน์ - วิทยาลัยชลประทาน นนทบุรี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสี่เสาเทเวศน์ ไป วิทยาลัยชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี ต้องนั่งรถสายไหนค่ะ แล้วขึ้นฝั่งไหนค่ะ สาย 505 ผ่านมั้ยค่ะ ต้องขึ้นฝั่งไหน