สอบถามเส้นทางจาก ตลาดวงเวียนใหญ่ ไปถนนข้าวสารค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากตลาดวงเวียนใหญ่ (bts วงเวียนใหญ่) ไปถนนข้าวสารต้องขึ้นป้ายตรงไหน สายอะไรคะ