รถสาย511ทางด่วนน้อยมากขาดช่วง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 511 ที่จะขึ้นทางด่วน ช่วงเช้า รถขาดช่วง รอนานมากบางวันรอชั่วโมงครึ่ง ควรเพิ่มรถสำหรับขึ้นทางด่วนให้มากกว่าเพราะตอนเช้าหรือตอนเย็นคนจะแน่นรถมาก