รถเมลร่วม 504 (1- 18e) หมายเลข 16 - 7276 ไม่หยุดรถให้ขึ้นที่ป้ายฟิวเจอร์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 30 พ.ย. 66 เวลา 0725 รถ 504 หมายเลขรถ 16-7276 ไม่หยุดรอคนขึ้นที่ป้ายฟิวเจอร เปิดรถแล้ว พอคนขึ้นปิดประตูแล้วออกเลย เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุ