สาย 18 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 06.30 น. บริเวรซอยวงศ์สว่าง11 สาย 18 เลขทะเบียน12-0841 7-50515