สาย 508 ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 7.45 น. สาย 508 (13-0620) ไม่จอดป้ายรับผู้โดยสารบริเวณตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร