งานบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปอ.80 6-55198 12-5884 พนักงานเก็บค่าโดยสารบริการดีเยี่ยม ทั้งการสื่อสาร การบริการ และสุภาพ พนักงานขับรถ ขับรถดีมาก ปลอดภัยและเหมาะสม ขอชมเชยในการบริการของพี่ๆ ปอ.80 ค่ะ