กระเป๋า และพนง ขับรถ สาย 15 รถแดง บริการดีมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋ารถ และพนง ขับรถ สาย 15 รถครีม แดง 5-40412 หมายเลข รถ 11-9737 เที่ยวขาไปจาก หน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ข้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) ไป บางลำภู สนามหลวง สยาม (รอบรถที่ผ่านบางลำภู ประมาณเวลา 18.15 น) ให้บริการดีมาก ดูแลผู้สูงอายุ จอดรถรับ และช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ ขึ้นและลงรถได้อย่างปลอดภัย ขอชื่มชมและนับเป็นตัวอย่างที่ดี ขอยกย่องให้เป็นพนักงานที่ดี ค่ะ