สาย 60 11-8257 2-80248

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 60 รถเมล์ร้อนสีแดง 11-8257 2-80248 คนขับผู้หญิง พูดจาด่าผู้โดยสารตลอดทางเรื่องขึ้นลงช้า เหมือนมีอาการทางจิต