สาย 140 รอนานและไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่22/11/23 รถเมล์ สาย 140 ทะเบียน 166339 ไม่ทำการจอดตามป้าย จ้าพเจ้าเห็นว่ารถยังสามารถขึ้นโดยได้ได้ แต่ทางรถเมล์ คันดังกล่าว ได้ขับโดยไม่สนใจ ผู้คนที่จะขึ้นโดยสาร 4-5คน ซึ่งรอมา เกือบ 1 ช.ม. จึงขอให้ทางขนส่งช่วยปรับปรุงแก้ไขด้วย