สาย 510 เลขรถ 16-2086 1-70314 คนขับสวะส่นตีนหน้าหีไม่จอดรับ องค์กรก็ควยรับคนควยๆมาขับรถไม่มีบทลงโทษส่นตีนไรสักทีไอเหี้ย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 510 เลขรถ 16-2086 1-70314 คนขับสวะส่นตีนหน้าหีไม่จอดรับ องค์กรก็ควยรับคนควยๆมาขับรถไม่มีบทลงโทษส่นตีนไรสักทีไอเหี้ย