รถ 69 น้อย ไม่พอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถ 69 ขาดระยะ มีปริมาณรถน้อยไม่พอใช้งาน จากที่ดูผ่านแอพมีประมาณ 5-6 คัน ช่วงเวลา 6.00-7.00 รถออกน้อยมาก ปล่อยออกติดกันสองคัน มีอีกสองคันยังอยู่นอกเส้นทางอยู่เลยค่ะ