บริการดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาประมาณ15.40 ขึ้นรถสาย53 เลขข้างรถ50458 จากโบ๊เบ๊ไปสนามหลวง พขร.ขับรถดี พูดจาสุภาพ เวลาเด็กนักเรียนขึ้นรถจะรอให้เด็กนั่งก่อนค่อยออกรถ บริการดีมากค่ะ ขอชมเชย