ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอบ2แล้ว ที่เรียกสาย4 ไม่รับคน อย่าบอกว่ากวักไม่เรียก เรียกจ้า แต่ไม่รับเอง ตีวงออกขนาดนั้น ทะเบียน 12-2556 4-4005 ตอนแรกถ่ายรูปละ แต่โทรศัพทร์ค้าง