รถเมล์สาย187 ไม่เปิดไฟว่าสายอะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ แล้วยังมาชักสีหน้าใส่อีก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย187 ไม่เปิดไฟว่าสายอะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ แล้วยังมาชักสีหน้าใส่อีก