รถเมล์สาย 39 วิ่งน้อยลงมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 39 วิ่งน้อยลงมากก ห่างกันที่ 30 นาที ช่วงเวลา 17.00 - 19.00 วัน จ.-ศ.