ขมเชยพกส.และพขร. รถเมล์สาย 66

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.66 ช่วงเที่ยงได้ขึ้นรถเมล์สาย 66 (12-0560;7-50258) พกส.ตอบคำถามถึงสถานที่ๆ ดิฉันต้องการจะไปด้วยความสุภาพเรียบร้อย และก่อนถึงป้ายที่จะลง (เทเวศร์) พกส.บอกว่าให้ลงป้ายหน้า แต่เนื่องจากรถติดไฟแดงที่สี่แยก พกส.บอกให้นั่งรอก่อน เมื่อไฟเขียว ดิฉันจึงลุกไปรอที่ประตูเพื่อเตรียมลง ขอบคุณพกส.ที่บริการดีและพขร.ที่ขับรถด้วยความสุภาพค่ะ