สาย 117

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 7.30 น. โดยประมาณ ผู้โดยสารจำเป็นต้องต่อรถจากแยกสุทธิสารไปแยกเกียกกาย โดย สาย 117 แต่เช้านี้ เช็คข้อมูลจากแอป สาย 117 ไปกองรวมกัน 4 คัน (มีรูปแต่ไม่รู้ลงไง) ที่แยกสะพานควายหมด ทำให้การกระจายการให้บริการรับผู้โดยสารไม่ทั่วถึง ผู้สารจึงจำเป็นต้องนั่งวินมอไซต์ไปดักขึ้นสาย 117 ที่แยกสะพานความแทน แต่พอไปถึง มีรถเมล์ สาย 117 คันแรกปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แต่คันสุดท้ายเปิดรับผู้โดยสาร ขอขอบคุณจากใจที่ทำให้ไปทำงานทัน ไม่งั้นคงต้องเสียค่าวินอีก 80 บาทแน่ ตอนแรกอยากร้องเรียนคนที่ปฏิเสธ แต่เท่าที่รู้ คนที่ถูกร้องเรียนจะทำให้มีผลต่อการพิจารณาเงินเดือน จึงขอเปลี่ยนเป็นชมเชยคันที่มีน้ำใจดีกว่า จะได้ส่งผลให้คนอิ่นๆ มีน้ำใจเพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอขอบคุณน้ำใจคนขับ สาย 117 รหัสรถ 11-9393 8-80383 ที่รับผู้โดยสาร ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อองค์กร การปล่อยรถควรบริหารเวลาให้กระจายทั่วถึงผู้โดยสารเวลาอื่นๆ บ้าง รถไปกองรวมกันมีผู้โดยสารแน่นคันแรก คันสอง สาม สี่ กลับว่าง แสดงว่าการจัดการทรัพยากรยังไม่ทั่วถึงพอในการบริการสาธารณะ