บัตรรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สอบถามค่ะ เรื่อง บัตรเติมเงินรถเมล์ BMTA หากบัตรหมดอายุ สามารถเปลี่ยนบัตรใหม่หรือสามารถขอค่ามัดจำบัตรคืนได้ที่ไหนคะ