สถานีรถไฟบางซื่อ อภิวัฒน์ - โรงแรมปรินซพาเลช แขวงคลองมหานาค

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามข้อมูลในการเดินทาง จากสถานี บางซื่อ ไปยังโรงแรม ปรินซพาเลช แขวงคลองมหานาค หน่อยค่ะ สามารถเดินทางกับ รถไฟฟ้า หรือ รถเมล์ สายไหนได้บ้างคะ