ขอชื่นชมกระเป๋ารถเมล์สาย 75 คันที่ 14 (น้อง Kittiphon Mingmul)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
้ น้องกระเป๋ารถเมล์ ชื่อกิตติพร เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บริเวณหน้าอู่รถเมล์ฯ วันที่ 28 กันยายน 2566 แล้วพยายามติดต่อชื่อตามบัตรทาง fb จนเจอ ซึ่งดิฉันยังไม่ทราบว่ากระเป๋าหล่นเลยค่ะ ขอชื่นชมน้อง กิตติพร กระเป๋ารถเมล์สาย 75 คันที่ 14 เป็นอย่างสูงค่ะ ดิฉันไปรับกระเป๋าสตางค์คืนเช้าวันที่ 29 ก.ย. ค่ะ ไม่ได้เจอน้องเพราะน้องออกรถตอนตีห้าครึ่ง จึงมาขอบคุณน้องผ่านทางหน่วยงาน หวังว่าน้องคงได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานเช่นกันนะคะ ขอบคุณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และขอบคุณรถเมล์สาย 75 ค่ะ ที่มีพนักงานที่มีจิตสาธารณะยินดีให้บริการและช่วยเหลือผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นพลเมืองดี พร้อมทำดีตลอดเวลาทั้งใน และ นอกเวลางานค่ะ