บริการดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสาร(ผู้หญิง) ที่ให้บริการข้อมูลการเดินทางไปยังจุดหมายได้ดีมาก หมายเลขรถปรับอากาศ 149 ผู้โดยสารเดินทางจากพาต้าปินเกล้าไปลงบริเวณย่านพรานนก วันพุธ ที่ 27/9/2566