ร้องเรียนพนักงานบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 69 พนักงานบริการหญิงมีอายุหน่อย ชื่อ(ลืมถามใว้ควาวหน้า) ใช้น้ำเสียงไม่ดี ลักษณะท่าทางการบริการไม่เป็นที่น่าใช้บริการเป็นอย่างมาก รบกวนอบรมและปรับพฤษติกรรมพนักงานใหม่ด้วยครับ #โดยเฉพาะน้ำเสียงฟังแล้วขึ้น ขอบคุณครับ