เดินทางจาก The mall บางกะปิ ไป ม.ศรีปทุม ต้องขึ้นรถสายอะไรครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทาง เดินทางจาก The mall บางกะปิ ไป ม.ศรีปทุม ต้องขึ้นรถสายอะไรครับ หรือต้องต่อรถยังไงครับ