สอบถามเส้นทางไปการเคหะแห่งชาติครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่าไปการเคหะแห่งชาติจากอนุเสาวรีย์ สายไหนลงตรงหน้าการเคหะบ้างครับ หรือต้องต่อรถไปอีก แล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ