สอบถามรถเมลล์ที่วิ่งผ่านศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดินทางโดยรถเมลล์ไปศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ต้องขึ้นรถเมลล์สายไหนคะ