ไป วิภาวดี 20

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนสอบถามรถโดยสารประจำทางจากบริเวณ รพ.สงฆ์ ไป วิภาวดี 20 มีสายอะไรบ้างครับ หรือจาก กรมแพทย์ทหารบก ก็ได้ครับ