จากราม 2 ไป ม.รังสิตยังไงดีคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (วิทยาเขตบางนา) ไปมหาวิทยาลัยรังสิตยังไงดีคะ