จากพาหุรัดไปสวนสัตว์ดุสิตค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากพาหุรัดไปสวนสัตว์ดุสิตขึ้นรถสายอะไรคะ จากพาหุรัดขึ้นตรงไหนพอถึงสวนสัตว์ลงตรงไหนคะ