สอบถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่ารถเมล์สายไหนไปผ่านธนาคารธนชาติสนง.ใหญ่อาคารสวนมะลิบ้างค่ะ