สอบถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสะพานใหม่ไปราชมงคลคลอง6 ต้องนั่งรถเมล์สายอะไร(เป็นไปได้รบกวนเป็นรถเมล์ธรรมดา) และต้องเดินทางอย่างไรบ้างคะ