สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 2566

เลขที่ประกาศ: 
1-28 ก.พ.66
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
Monday, March 6, 2023