จากหน้าราม1ไปอาคารมาลีนนล์ (ช่อง3) ขึ้นรถอะไรไปำด้บ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง