สอบถามค่าโดยสาร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบค่าโดยสารรถสาย 37 จากตรงข้ามกสิกรไปบางปะแก้วเป็นราคาเท่าไหร่ และสาย76จากบางปะแก้วไปสีลมคอมเพล็กซ์เป็นราคาเท่าไหร่คะ