จากตลาดปัฐวิกรณ์ ไปครุในนั่งรถสายอะไร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
มาตลาดปัฐวิกรณ์ครั้งแรก จะกลับครุในต้องขึ้นรถสายอะไรคะ