รถปรับอากาศแบบใหม่ ควรเพิ่มระยะทางของ 15 บาทแรกให้ยาวมากขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจาก 15 บาทแรกมันระยะทางสั้นนิดเดียว นั่งแค่ไม่กี่ป้ายก็จ่าย 20 บาท แบบนี้แพงไปไหม ควรเพิ่มระยะของ 15 บาท ให้ยาวกว่านี้ แบบนี้อาเปรียบผู้บริโภคเกินไป