ขอสอบทางเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
บ้านอยู่ที่แถววัดราษบูระณะแต่ที่ทำงานอยู่สะพานใหม่ต้องนั่งรถสายไหนบ้างค่ะ